Om Institut for Mental Sundhed

 

Kort fortalt

IFMS er en landsdækkende virksomhed, der har stor erfaring indenfor psykiatri, psykologi og beskæftigelsesområdet. Vi har altid fokus på ressourcer og muligheder. Du kan møde speciallæger i psykiatri, psykologer, lægekonsulenter, fysioterapeuter og virksomhedskonsulenter i IFMS.

Vi er drevet af en grundlæggende ambition om altid at gøre en forskel, og har hjulpet mange tilbage på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er hjælp til selvhjælp. Vi motiverer og støtter med det formål, at den enkelte borger tager ansvar for eget liv og situation.

Baggrund

I dag anslås der, at 6 ud af 10, der falder ud af job og uddannelse skyldes psykiske vanskeligheder. Gruppen af langtidssygemeldte med psykisk sygdom har betydeligt nedsat funktionsniveau med påvirket arbejdsevne. Danske Regioners undersøgelse fra 2009 peger på at mindst halvdelen af alle borgere med sygemelding over 8 uger har en psykisk lidelse. Halvdelen af disse er hverken diagnosticeret eller behandlet. Gruppen af ubehandlede eller underbehandlede har ringere mulighed for at opnå selvforsørgelse på ordinære vilkår.

IFMS’s medarbejdere har alle et stort kendskab til både sundheds- og beskæftigelsesområdet. Alle med et solidt kendskab til de sammensatte problemstillinger, der kan afholde mange ledige og sygemeldte fra at have et godt arbejdsliv. I IFMS mener vi, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer, der kan bruges til at varetage enten en uddannelse eller et arbejde.

IFMS’s primære samarbejdspartnere er jobcentre, sundhedsvæsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Kontakt os

 

r

Vi tilbyder ikke private behandlingsforløb og er ikke dækket af sygesikringen

Værdigrundlag

 

I IFMS arbejder vi med værdibaseret ledelse, og tror på, at vi som mennesker trives bedst med tillid og ansvar. Derfor baserer vi vores samarbejde og kommunikation ud fra et fælles værdigrundlag. På samme måde behandler vi samarbejdspartnere og borger/klienter efter samme principper.

Vi tror på, at individet trives bedst med:

  R

  Respekt

  R

  Dialog

  R

  Åbenhed og indsigt

  R

  Kvalitet

  R

  Nysgerrighed