Hvilke services og ydelser leverer IFMS?

Hos IFMS leverer vi speciallægeerklæringer, konsulentaftaler på jobcentrene ved speciallæge i psykiatri
eller sociallæge, og derudover også borgerforløb med sygemeldte og ledige borgere.
For at udføre ovenstående opgaver indsamles en række persondata. Du kan her læse nærmere om
hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler data og hvor vi får data fra, hvordan vi beskytter dine
data og hvilke rettigheder du har i denne sammenhæng.