(+45) 70 23 04 06 info@ifms.dk
Vælg en side

Privatlivspolitik

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler IfMS, som dataansvarlig, personoplysninger.

I denne Privatlivspolitik beskriver vi vores indhentning, behandling, videregivelse og opbevaring af dine personoplysninger, samt giver dig information om dine rettigheder, og hvem du skal kontakte, hvis du har nogle indsigelser.

Information og formål

Vi indsamler og behandler følgende personlige informationer om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige personoplysninger

 • Dit navn, privatadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer evt. E-mailadresse

Særlige personoplysninger (Følsomme personoplysninger)

 • Helbredsoplysninger, f.eks. journaloplysninger, svar på prøver og kliniske test evt. røntgenbilleder og scanninger m.m., og hvor det er relevant: seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse og religiøse forhold.

Hvis der sker ændringer i dine informationer vil vi registrere ændringerne.

Det kan være situationer hvor vi håndterer oplysninger, som ikke er opført listen ovenfor.

Du bliver informeret om dette.

Formål:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Henvisning til og kommunikation med andre sundhedspersoner, læger, sygehuse, sygehuslaboratorier eller andre behandlingssteder
 • Medicinordination, herunder udstedelse af recepter på receptserver
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorie
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrere og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Afregningsformål

Automatisk, individuel beslutningstagning

Dine personlige data vil ikke blive anvendt til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilde

Dine personoplysninger modtager vi fra dig, andre sundhedspersoner f.eks. sygehuse, henvisende læge, ved opslag i elektroniske journalsystemer, kommune eller offentlig myndighed, skole eller uddannelsesinstitution.

Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

Den juridiske grundlag for behandling af personoplysninger

Vi har en forpligtelse at overholde gældende lovgivning herunder EUs’ databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning f.eks. overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen. Samt Iværksættelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

Lovgrundlaget for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens i artikel 6 (1) (C) og (d), mens de følsomme oplysninger indsamles, behandles, videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (a), videregivelse på baggrund af samtykke (c), ift. diagnostik og behandling (h) og rapportering til kvalitetsdatabaser (I)
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalbekendtgørelsen) særligt §§5-10 samt Sundhedsloven kap. 9
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§20-23 samt sundhedsloven
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes til dig eller den henvisende part efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§49 samt sundhedsloven
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT tjenesten receptserver efter reglerne i Sundhedslovens kap 42 og bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i Sundhedsloven §§195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske databaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af konkret samtykke fra dig som patient
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patienters sygehistorie og behandlingsforløb sendes til den henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter gældende regler i sundhedsloven kap. 9
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedsloven §43

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis processen er baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den aktuelle undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med andre sundhedspersoner, som:

 • Ved henvisning til sundhedspersoner, videregives oplysninger hvortil henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorie
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandlingen videregives oplysningerne til den henvisende part
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysningerne til landets Apotekere og Lægemiddelstyrelsen via recepserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus

I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber, skole eller kommune.

Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelse for Patientsikkerhed, Det fælles Medicinkort, politiet, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Oplysningerne der videregives sker i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning

Overføring af personlig information til data behandlere

Dine personlige oplysninger behandles og opbevares hos vores IT-leverandør. Der opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores data behandlere er p.t.

Patientjournal: EGClinea, Diktafonsystem/MIRSK

Kommunikation: Mail Microsoft Office 365, telefon IP Nordic

Kliniske Test: Hogrefe.

Vi overfører dine personoplysninger til lande udenfor EU / EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare ovenfor nævnte data.

Det retslige grundlag for overføring er EUs ” Standard Contractual Clauses ” for overføringer fra behandlingsansvarlige til databehandlere i usikre lande udenfor EU / EØS.

Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

For mere information om databehandler og overføring af modtagere udenfor EU / EEA kan fås ved henvendelse til Falcks databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Opbevaringsperiode af data

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.

Personoplysninger vi behandler i forbindelse med den almindelige patientbehandling er vi i henhold til journalbekendtgørelsen forpligtet til at opbevare i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.

Personoplysninger vi behandler i forbindelse med afregningsformål opbevarer vi i 5 år (regnskabsår)

Alm. Persondata som indgår korrespondance og som ikke er en del af patientbehandlingen eller danner afregningsgrundlag bliver slettet efter 3 måneder.

Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet (retten til at du får overført dine data til anden leverandør), retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiserede, individuel beslutningstagning (profilering).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer angående behandling af dine personoplysninger eller udnyttelse af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Falcks databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Institut for Mental Sundhed APS

Herlev Ringvej 2C, 2.sal

2730 Herlev

Danmark

Udredning

Hos Institut for Mental Sundhed mener vi, at det er vigtigt at finde årsagen til, at den enkelte føler sig syg.  Derfor gør vi meget ud af at stille den rette diagnose, for at sikre, at du som patient får den rette behandling med det samme og dermed hurtigere kommer tilbage til din hverdag.

Behandling

Hos Institut for Mental Sundhed sætter vi en ære i altid at være opdaterede på den seneste nye viden om psykiatriske behandlingformer. Det er speciallæger og psykologer der forestår behandlingen, og vi benytter os af samtalebehandling, baseret på kognitiv terapi, og medicinsk behandling.

Behandlingen tager udgangspunkt i diagnosen og sker i samarbejde mellem speciallæge, psykolog og patient.

Bliv kunde

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula.

info@ifms.dk

(+45) 70 23 04 06

Vores telefoner er åbne: Mandag til fredag fra 9.00-12.00 og 13.00-15.00

Bemærk vi holder lukket mellem jul og nytår

Klinikker

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 

ESBJERG

Havborgvej 8

6710 Esbjerg V

 

HERLEV

Herlev Ringvej 2C, 2. sal
2730 Herlev

ODENSE

Dronningensgade 23

5000 Odense

 

VEJLE

Søndergade 50
7100 Vejle

ÅRHUS

Brendstrupgårdsvej 23
8200 Århus N

Vi overholder loven om cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk