Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting, og ikke blot fx navn og CPR-nummer.
Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.
Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor
ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.
Hvis flere persondata tilsammen ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, så har de karakter
af persondata og skal behandles efter danske og europæiske regler herom.